Nawigacja
Aktualności
O nas...
Dokumenty
Członkowie
Wydawnictwo TZK
Zbiory muzeum
O Mieście
Galeria
Kontakt


Spacery po mieście z przewodnikiem
Spacery po mieście
z przewodnikiem


ZAPRASZAMY !!!
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoPrzypomnij hasło
Konkurs fotograficzny zakończony
Minął czas składania fotografii na konkurs Przemysł Ziemi Kozielskiej w rodzinnych albumach. Wpłynęły prace od 38 osób. Obecnie prace są porządkowane i powołana zostanie komisja konkursowa. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi pod koniec października 2019 r. o czym TZK powiadomi laureatów, którzy otrzymają nagrody podczas XXIV Kędzierzyńsko-Kozielskiego Seminarium Naukowego „Kędzierzyn- Koźle – miasto w procesie transformacji 25 lat później” (13 listopad 2019).
Dodane przez TZK_1963 dnia 07.10.2019 17:04:55

Kolejne K-K Seminarium już niedługo
Towarzystwo planuje kolejne XXIV Kędzierzyńsko-Kozielskie Seminarium Naukowe pt.
Kędzierzyn-Koźle miasto w procesie transformacji – 25 lat później
na dzień 13 XI 2019 r. Miejscem seminarium będą nowo otwarte sale kozielskiego muzeum.
Niedługo podamy plan seminarium.

Dodane przez TZK_1963 dnia 07.10.2019 16:56:36Czytaj więcej

MUZEUM ZIEMI KOZIELSKIEJ otwarte
27 września 2019 r. otwarto nowe sale wystawowe Muzeum Ziemi Kozielskiej. W okolicznościowej uroczystości uczestniczyli m.in. ostatni trzej prezesi TZK - Ryszard Pacułt, Jerzy Drzewiecki i Edward Nycz. W swoich wystąpieniach zwrócili oni uwagę na rolę TZK i poszczególnych osób w gromadzeniu zbiorów na przestrzeni ostatnich czterech dekad, ich konserwacji i opisowi. Prof. Edward Nycz stwierdził, że zapis w deklaracji programowej z 1964 r. o powołaniu muzeum lokalnego w Koźlu został przez pokolenia regionalistów TZK w praktyce zrealizowany. Dr Ryszard Pacułt wspomniał o kolejnych etapach, które doprowadziły do dnia dzisiejszego. Podkreślona została szczególnie rola osób, które z zapałem i znawstwem budowały podwaliny obecnych zbiorów muzealnych w ostatnim czterdziestoleciu.
Zadeklarowano również dalszą pomoc organizacyjną i merytoryczną Muzeum Ziemi Kozielskiej ze strony Towarzystwa Ziemi Kozielskiej.
Relacja fotograficzna z wydarzenia na www.muzeumkozle.pl/27-09-2019/

ZOBACZ ZDJĘCIA Z OTWARCIA MUZEUM

Dodane przez TZK_1963 dnia 06.10.2019 21:23:31

55 lat Towarzystwa - spotkanie członków i sympatyków TZK
28 września 2019 r. w winiarni Synapsa odbyło się spotkanie integracyjne członków i sympatyków (5 osób złożyło deklaracje członkowskie) Naszego Towarzystwa, które obchodziło w tym roku jubileusz 55 lecia pierwszego Zjazdu. Prezes TZK omówił sprawy powiązane z rejestracją statutu towarzystwa oraz ostatnie prace koncepcyjne i organizacyjne stowarzyszenia, które będą intensywniejsze w ostatnim kwartale tego roku. W spotkaniu uczestniczyło w sobotni wieczór kilkanaście osób.
ZOBACZ ZDJĘCIA ZE SPOTKANIA
Dodane przez TZK_1963 dnia 06.10.2019 21:07:48

UWAGA - SPOTKANIE INTEGRACYJNE przełożone na 28 września
Z przyczyn niezależnych od organizatorów Spotkanie integracyjne jest przełożone na 28 września (godz. 16.00-20.00). Zgłoszenia i częściową opłatę (od osoby 25 zł) prosimy kierować do skarbnika TZK pani Emilii w godzinach pracy Muzeum lub kontaktując się z członkami prezydium. Członków i sympatyków towarzystwa zapraszamy do udziału w spotkaniu w kozielskiej Synapsie!
Dodane przez TZK_1963 dnia 05.09.2019 06:39:21

SPOTKANIE INTEGRACYJNE 21 IX 2019
Prezydium Zarządu Towarzystwa Ziemi Kozielskiej zaprasza członków stowarzyszenia do udziału w spotkaniu integracyjnym, które odbędzie się 21 września 2019 r (sobota) tak, jak w tamtym roku, w Winiarni Synapsa (Koźle). W programie rozmowa o bieżących sprawach towarzystwa oraz poczęstunek.
Sprawy techniczne spotkania zostaną podane na początku września.
Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.
Dodane przez TZK_1963 dnia 04.08.2019 16:00:32

TZK oraz Muzeum Ziemi Kozielskiej ogłasza konkurs fotograficzny
Przemysł Ziemi Kozielskiej w rodzinnych albumach
to tegoroczny konkurs TZK, którego przedmiotem będzie prezentacja ciekawych zdjęć z prywatnych albumów ukazujących fakty i zdarzenia od początku istnienia lokalnych zakładów pracy - tych przeszłych lub współczesnych, ich pracowników i rodzin uczestniczących w różnych zakładowo-miejskich uroczystościach, imprezach lub wydarzeniach historycznych.
Do udziału w konkursie zapraszamy mieszkańców naszego miasta i regionu.
Prosimy o sięgnięcie do zasobów rodzinnych albumów, zapoznanie się z regulaminem
i przesłaniem (1) zdjęcia ( formularz - kliknij tutaj oraz informacja RODO - kliknij tutaj ) na adres: konkurs@muzeumkozle.pl

Regulamin konkursu na stronach:
www.tzk.alfsoft.net / www.muzeumkozle.pl

Konkurs trwa od 15 czerwca do 30 września 2019 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w miesiącu październiku 2019 r.
Laureaci otrzymają nagrody podczas wernisażu pokonkursowej wystawy na XXIV Kędzierzyńsko-Kozielskim Seminarium Naukowym „Kędzierzyn- Koźle – miasto w procesie transformacji 25 lat później” (listopad 2019).

Zapraszamy do udziału w konkursie, który przywoła tradycje przemysłowe tej ziemi oraz ludzi tu pracujących i mieszkających.
Dodane przez TZK_1963 dnia 14.06.2019 16:31:06

Odbyło się XXV Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze TZK
8 grudnia 2018 r. w Domu Kultury „Chemik” w drugim terminie rozpoczęło się XXV Zebranie Sprawozdawczo-Wyborczego Towarzystwa Ziemi Kozielskiej. Na sali DK „Chemik” spotkało się 40 członków TZK.
Zebranie rozpoczęło się od wręczenia Medali Honorowych za Zasługi dla TZK. Medale otrzymali: Prezydent Sabina Nowosielska, Starosta Powiatu Małgorzata Tudaj, Wicestarosta Powiatu Józef Gisman, Witold Listowski – prezes Stowarzyszenia Kresowian w Kędzierzynie-Koźlu, członkowie towarzystwa: Halina Bulanda, Małgorzat Skrzypczak, Andrzej Hynek oraz Przedszkole Publiczne nr 13 w osobie dyrektor Lucyny Witkowskiej.
Zebranie członków dokonało zmian w statucie towarzystwa, udzielono absolutorium ustępującym władzom TZK, omówiono bieżące sprawy jego funkcjonowania i dokonało wyboru nowych władz stowarzyszenia (2019–2022).
Osoby wybrane do Zarządu TZK to:
Nycz Edward – prezes
Skrzypczak Małgorzata – wiceprezes
Drzewiecki Jerzy – wiceprezes
Borecka-Wanat Małgorzata – sekretarz
Bandrowska Emilia – skarbnik
Dźwilewski Jakub,
Nowak Michał.
Pacułt Ryszard,
Rogus Tomasz,
Rutkowska Krystyna,
Więcek Urszula,
Osoby wybrane do Komisji Rewizyjnej TZK to:
Hynek Andrzej – przewodniczący Komisji
Koraszewska Mira,
Marcinkowski Krzysztof,
Mińczuk Halina,
Szeremeta Barbara.

Zjazd odbył się w 55 rocznicę powstania TZK nakreślając kierunki pracy towarzystwa na najbliższy czas. Zarząd TZK dziękuje wszystkim członkom uczestniczącym w nim za troskę o jego funkcjonowanie. Szczególne podziękowania należą się mecenasom TZK za wsparcie, bez którego działalność na rzecz lokalnej ojczyzny nie byłaby możliwa.

Zdjęcia (W. Lichorobiec) - kliknij tutaj

Dodane przez TZK_1963 dnia 09.12.2018 16:13:43

XXV Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze TZK - 8 grudnia
Decyzją Zarządu TZK - XXV Zebranie Sprawozdawczo-Wyborczy Towarzystwa Ziemi Kozielskiej odbędzie się 8 grudnia 2018 r.
w Domu Kultury "Chemik" (al. Jana Pawła II 27, sala 19). Początek spotkania o godz. 10.00. W programie zjazdu m.in. wręczenie członkom i osobom zasłużonym dla Towarzystwa - Medali Zasłużony dla Towarzystwa Ziemi Kozielskiej, sprawozdania władz Towarzystwa za ostatnią kadencję, podjęcie uchwał o zmianach w statucie i majątku TZK oraz wybory władz statutowych na kolejną kadencję.
Liczymy na niezawodne przybycie wszystkich członków Towarzystwa.
Prezydium TZK


Porządek obrad XXV Walnego Zebrania TZK:
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności zebrania na podstawie listy obecności.
2. Wręczenie Medali Honorowych za Zasługi dla Towarzystwa Ziemi Kozielskiej.
3. Przedstawienie propozycji zmian w statucie TZK (projekt na stronie TZK), dyskusja, podjęcie uchwały
w sprawie przyjęcia statutu TZK po zmianach (tekst jednolity).
4. Przyjęcie uchwały w sprawie przekazania księgozbioru TZK Muzeum Ziemi Kozielskiej w organizacji.
5. Realizacja statutowych zadań zebrania sprawozdawczo-wyborczego: wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania, komisji wyborczej, uchwał i wniosków, komisji skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie z działalności TZK w latach 2015-2018, Sądu Koleżeńskiego, Komisji Rewizyjnej.
7. Dyskusja nad udzieleniem absolutorium i podjęcie uchwały w tej sprawie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu głosowania.
9. Wybory władz.
10. Dyskusja.
11. Zakończenie obrad.
Po zebraniu zapraszamy na poczęstunek


Statut propozycja zmian - kliknij tutaj
Dodane przez TZK_1963 dnia 25.11.2018 15:25:10

XXIII Kędzierzyńsko-Kozielskie Seminarium Naukowe
W dniu 14 listopada 2018 r. odbyło się XXIII Kędzierzyńsko-Kozielskie Seminarium Naukowe, którego tegorocznym tematem były „Telewizje lokalne - pomiędzy rynkiem a civil society”. Seminarium zostało zorganizowane pod patronatem naukowym Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, Towarzystwo Ziemi Kozielskiej oraz stowarzyszenia i organizacje związane z mediami lokalnymi (m.in. Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne, Fundacja Akademia Mediów w Katowicach). W organizację seminarium włączyli się czynnie także przedstawiciele Koła Naukowego Pedagogów przy INP UO.

Foto: P. Cieśla, B. Rogowski. - kliknij tutaj
Dodane przez TZK_1963 dnia 18.11.2018 21:09:32Czytaj więcej

XXIII Kędzierzyńsko-Kozielskie Seminarium Naukowe
Towarzystwo Ziemi Kozielskiej zaprasza na kolejne seminarium naukowe pt. Telewizje lokalne
– pomiędzy rynkiem a civil society
. 14 listopada w Domu Kultury Koźle, będzie miało miejsce seminarium, które podejmie temat lokalnych mediów w życiu społeczności lokalnych. Zapraszamy do udziału w nim.

Program XXIII Seminarium


Dodane przez TZK_1963 dnia 08.11.2018 21:47:47

Strona 1 z 19 1 2 3 4 > >>
DYŻURY Zarządu
Pierwsza środa miesiąca - w godz. 11:00 - 13:00

Prosimy również o kontakt emailowy
Nasz adres
Towarzystwo Ziemi Kozielskiej
ul. Józefa Ign. Kraszewskiego 5 B
47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE
Email: tzkkk@wp.pl Tel. 077/482 36 86
Nasi mecenasi:


Członkostwo
ZOSTAŃ CZŁONKIEM TZK

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
1% dla TZK
Księgozbiór TZK
Towarzystwo Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie - Koźlu
Konto bankowe: 81 8882 1032 2001 0027 3909 0001
alfsoft.net